Értem én, hogy címer, de minek az nekem?

< class="aux-modern-heading-primary">Értem én, hogy címer, de minek az nekem? ​

Pár hete a digitális térbe költözött kedvenc szocializációs helyünkön (MU 2.0, discord) volt terítéken a címervédés témaköre az egyesületen belül. Nem sokkal azelőtt egy zoomos előadás kapcsán is szóba került. Egy ideális világban persze -ami egyértelműen se 2020-ról, se 21-ről nem mondható el- az edzéseden, illetve utána, rendszerint “teázásokon” szerezhetnél információt erről. A mostani cikkemben ezt a hiányt igyekszem pótolni, és egy gyorstalpalót adni abból, hogy mit is jelent a címer az egyesületünkben.

Ha ott voltál az előadáson, akkor a legtöbb téma nem lesz új számodra, de talán egy másik oldalról is megismerheted a Heroldi Kör munkáját. Megértheted, hogy milyen szempontok alapján, és milyen rendszeren belül működünk. Remélhetőleg ez a tudás segítségedre lesz abban, hogy felkészülten indulj neki a címertervezésnek. 

mu reklam

A címer szerepe az egyesületben, a magánéletben

Ahogy én látom, a címereknek az egyesületen belül kétféle funkciója van: az egyik egy reprezentatív szerepkör, a másik inkább a hagyományőrzéshez kapcsolható.

Az előbbi, reprezentatív funkció lényege, hogy minket szimbolizál a címer, ahogy egy logó szimbolizál egy céget. Gyakorlatban ez úgy működik, hogy kitesszük a címerünket mindenhova, ahol van szabad bordásfal, és elégedetten szemléljük biztonságos távolságból, hogy hányan nézik meg, esetleg jegyzik meg, hogy kihez tartozik az adott pajzs. Egyfajta személyes brandként jelenik meg, és sok szempontból státuszt is jelöl. Akinek már van, arról lehet tudni, hogy legalább egy éve vív nálunk, illetve azok számára, akik ismerik scholler rendszerünket, a szintjét is elárulja. Ilyen szempontból a dolog kicsit úgy működik, mint a keleti küzdősportokban az övszínek: jelöli a csoporton belüli helyedet, tapasztalati szintedet. 
Emellett nem elhanyagolható módon összetartozást is jelöl. Amikor a többiek közé lógathatod a címeredet az kicsit olyan, mint egy beavatás a közösségbe. Ugyanakkor van egy titokzatosabb oldala is a címerednek: személyes történetet mesél rólad. Akár mély jelentéssel ruháztad fel a tervezés során, akár csak olyan elemeket válogattál össze, melyek valamilyen szempontból szimpatikusak voltak számodra, esetleg a családod címerét hoztad be az egyesületbe, ezek mind elmondanak rólad valamit. Rólad, mint vívó, mint ember, esetleg mint “lovag”. 

A másik funkció, mint már említettem, a hagyományőrzés szerepköre. Kapcsolódás a történelmiséghez, különösen az európai kultúrköhöz. Mi leginkább a középkori, lovagi kultúrához kötődünk ilyen szempontból, bár ennek pontos definiálása valószínüleg egy külön blogcikk témája lehetne, ha egyáltalán ez lehetséges. Mindenesetre az elmondható, hogy a középkorban a címereket használták a társadalmi státusz jelölésére (nemesi tisztség, földbirtok, királyi dinasztiában elfoglalt hely), hitelesítő funkciója volt (főleg pecsétek, pecsétgyűrűk), illetve a hadászatban azonosítási szerepet töltött be (ki a nemes, ki kivel van, kit kell ütni, stb.)  Szóval a korabeli lovagi kultúra egyik jellegzetes jelképeként volt jelen. Ennek az egységesítésére, olvasására, rendszerezésére és adományozására jött létre a herold, mint tisztség, és a heraldika, mint tudomány. A heraldikát több korszakra szokás osztani, illetve jelentősen különbözött területi szinten is. (lásd: magyar heraldika blogcikk) Mi az egyesületben jelenleg főleg a korai, anglo-normann heraldikát vesszük alapul. Természetesen Európán kívül más kultúrákban is megjelent az igény a a címerekhez hasonló reprezentációra. Példaként megemlíthetjük a japán klánszimbólumokat (mon), vagy a római légiók pajzsfestését. Ha tágabban értelmezzük, akkor ide sorolhatóak akár a modern országok zászlói, vagy a különböző törzsi kultúrák arc és testfestési módjai is. 

A Tokugawa shogunok mon-ja, három mályvalevelet ábrázol egy körön belül, forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Mon_(emblem)
Részlet egy Dura Europos-ban talált scutumról, forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Scutum_(shield)
Részlet a Notitia Dignitatum ("The List of Offices", középkori másolat, Pietro Donato, 1436) egyik oldaláról, ahol a késői római birodalom tiszti pajzsai vannak összegyűjtve. Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Notitia_Dignitatum

Milyen címert védjek?

A nálunk látott címerek tartalmi szempontból én kétfelé osztanám: a szimbolikus jelentést hordózó, és szimpátia alapú címerek. A speciális eseteket, mint például a családi címerek, az előbbi kategoriába sorolom. A kategóriák között elég nagy az átfedés, hiszen egy eredetileg szimpátia alapon született címerrel is megtörténhet, hogy később élmény és jelentéstartalom kapcsolódik hozzá.

Az előbbit arra értem, amikor konkrét elképzeléssel, jelentéstartalommal, és történettel érkezik a címervédő. Ilyenkor a herold segít neki ehhez olyan szimbólumokat és elrendezést választani, ahol ez a jelentéstartalom megjelenhet. Ezek a címerek valamilyen szempontból kapcsolódnak az adott vívó identitásához, kifejeznek valamilyen célt, ideát, esetleg emléket. Sok esetben elárulnak valamit az adott vívó személyiségéről, múltjáról.

Az utóbbit, a szimpátia alapú kategóriát itt arra értem, amikor mindez fordítva történik: megtetszik a vívónak egy szimbólum, esetleg látott valahol egy címert, vagy egy elemet akar átemelni kedvenc filmjéből. Itt a motívum az elsődleges, a jelentés a háttérbe szorul. Ide sorolhatóak azok a címerek is, ahol nem is nagyon volt érzelmi kötődés, vagy elmélkedés a miérteken, csak egyszerűen egy címert akart valaki, hogy kitehesse, és ad hoc, szimpátia alapon döntött.
Természetesen azt fontos megjegyezni, hogy attól, hogy a címerednek nincs valami eget és földet alapjaiban megrengető és filozófusokat megszégyenítő mély tartalma, még nem lesz értéktelen. Ezt neked kell tudni eldönteni, hogy mennyi jelentést szeretnél belepakolni, vagy hogy honnan közelíted meg a címerek kérdését.

Fontos kiemelni: a heroldi kör abba nem kíván beleszólni, hogy te milyen alapon készítesz címert. Mi csak azért felelünk, hogy bármi legyen is is az üzenet, az a szabályoknak megfelelően kifejezésre juthasson.

A családi címerek és megvédésük

Ha esetleg nemesi családból származol, lehetőséged van egyesületen belül is használni családi címeredet. Ennek igazolására bármilyen dokumentumot elfogadunk, amivel bizonyítani tudod hogy az adott nemesi családhoz tartozol, és annak a családnak az volt a címere. Ha megvan a címeres levél, vagy ki tudod kérni a levéltárból, az a legjobb. Ilyen esetben természetesen a címer mentesül az egyesületi szabályrendszer alól, csak a címerpajzs formájára vonatkozó szabálynak kell megfelelnie. Igazolásra viszont mindenképpen szükség van, sajnos szóbeli, vagy családi legenda alapján nem tudunk ilyesmit elfogadni. 

Pár szó a heraldikáról, címerekről

A heraldika olyan mint egy nyelv: információkat és jelentés tartalmat alakít szimbólumokká, majd ezeket a  rögzíti, hogy más olvasni tudja. Az egyesület szempontjából a herold olyan, mint egy tolmács, nyelvtanár, és helyesírást ellenőrző inkvizítor egyszemélyben. A mi dolgunk az, hogy azt a jelentéstartalmat, amit címereddel ki szeretnél fejezni lefordítsuk egy egységes nyelvre, a heraldika nyelvére. 

A mi szempontunkból ezért elsődleges a blazonálás, azaz a címer leírása. Csupán másodlagos a valódi megjenése (kivitelezés). A címerednek úgy kell felépülnie, mint egy jól összerakott mondatnak, használva az anglo-normann heraldika nyelvében szereplő szavakat, szófordulatokat és nyelvi eszköztárat. (megmaradva a nyelvi hasonlatnál) A megjelenés kritériumairól majd később még ejtek pár szót. 

Egy címer alapvető részei a máz, a mesteralak, és a címerkép. (lásd: jobb oldali ábra) Ezek közül nem kötelező mindnek megjelennie egy adott címeren. A máz a címer alapszíne,  mesteralak erre rakódik rá afféle rétegként. A mesteralakokkal mezőkre tagolhatjuk a címerünket. Fontos megjegyezni, hogy általában egy mezőben csak egy kép szerepelhet, és ha páros az osztás (pl négyelt) akkor az átlós mezőkben hagyományosan ugyanaz a kép ismétlődik meg. További lényeges infó, hogy a címert mindig a viselő szemszögéből nézzük (mintha a ruhádon vagy pajzsodon szerepelne) ezért ennek megfelelően olvassuk. (vagyis helyet cserélnek az irányok) 

A címeren szereplő színek, képek, mesteralakok mind jelentést hordoznak, illetve hordozhatnak. Ezeket érdemes szem előtt tartani. Sok esetben ezek a kapcsolódó asszocációk területenként és történelmi korszakonként váloznak, szóval nyugodtan feltöltheted az adott szimbólumot saját jelentéssel.

Természetesen a legfontosabb alapszabály: színre szín, fémre fém, prémre prém nem kerülhet. (ha ez neked teljesen új, lejjebb megtalálod az aktuális heraldikai útmutató linkjét, ott bővebben olvashatsz ezekről) 

 

Gyakori hibák és félreértések

A leggyakoribb hiba a képhalmozás, ha túl sok mindent próbálsz egy mezőben elmesélni. Erre jó megoldás egy összetettebb mesteralak, vagy osztási mód választása, és az elemek szétbontása a mezők között. Másik lehetőség, ha a használni kívánt képek (jellemzően állatok) jelentését megvizsgáljuk, és csak a legfontosabbat jelenítjük meg konkrét képként, a többi tartalmat mázban, mesteralak színében, vagy osztóvonalak formájában fejezzük ki inkább. 

 

A másik gyakori hiba a nem korabeli motívumok választása. Itt jellemzően problémát képeznek a korban Európában még nem ismert állatok, vagy modern popkultúrára jellemző szimbólumok használata. Sok esetben nem feltétlen a szimbólum a probléma, hanem az ábrázolás módja. Például,  ha a sast a Warhammer40k-ból, vagy egy farkasfejet a Witcher 3-ból kölcsönzöl. Ilyenkor azt szoktuk kérni, hogy keress korabeli példákat és próbáld középkori ábrázolási módnak megfelelően megjeleníteni az állatot.

A harmadik fő kérdéskör, ami elő szokott kerülni, az egyesített címerek problémája. Ezt a címerformát általában házasságkötésnél alkalmazzák, amikor a két család címerét összeolvasztják (például fele-fele arányban). Egyéni címereknél ez nem igazán szabályos. Ilyenkor általában valamilyen módon össze kell hangolni a két oldalt, hogy ne tűnjön úgy, mintha különböző emberektől származna az adott címer. 

A negyedik pont a vizualitás. Fontos, hogy a megjelenés horhű legyen, lehetőleg egyszerű, letisztult, és kerüljük a modern ábrázolásokat. Ez azért is lényeges, hogy amikor valaki végignéz az egyesületi címereken, azok vizuálisan is egységet alkossanak amennyire lehet. Ehhez kapcsolódóan röviden megemlíteném a kontúr kérdését, mert elő szokott kerülni. Nálunk általában megengedett a fekete kontúr használata a címerképeknél, de ha te sziluettben is tudod jól kivehetően ábrázolni az adott dolgot, az is rendben van. 

Mindenképpen javaslom egyébként, hogy amikor címerkészítésre adod a fejed, fusd át a már megvédett címereket a weblapon, hogy nagyjából tisztába legyél az irányokkal. Halkan megjegyzem, hogy ott szerepel sok régebben védett címer is, amik a mai szabályok értelmében már nem lennének védhetőek, erre figyelj majd.

 

cimer_pédák
Példa egy címer kialakulására. Bal oldalt látható egy elképzelés, ahol a fenti hibák nagy része szerepel: képhalmozás, nem korabeli ábrázolás, szín-fém szabály figyelmen kívül hagyása, stb. Jobb oldalon szerepel egy verzió arra, hogy ugyanaz a koncepció hogyan ültethető át az Ars Ensis heraldikai szabályrendszerébe. Egyszerűsíteni kellett a címeren és szétválasztani a címerképeket, elhagyni legalább egyet a sok közül (ez esetben a szárnyat), majd rendszerbe foglalni őket. A szerencse szimbóluma redundáns volt (patkó, lóhere), de a patkó arany színe + a lóhere formája összeolvadva alkotott egy új címerképet, a zöld szín pedig pajzsfőként jelent meg.

Hogyan kezdjek hozzá a címertervezéshez?

Először is keress egy szimpatikus heroldot, aki végig fog vezetni téged a tervezési folyamaton, és képviseli majd az elképzelésedet a Heroldi Kör előtt. 

Mint korábban már említettem, a herold olyan, mint egy tolmács: egy olyan tolmács, aki képes beszélgetni a szimbólumokkal. Az ő feladata a te címerötletedet lefordítani a heraldika nyelvére. Méghozzá olyan módon, hogy az igazodjon a meghatározott sztenderdekhez és beilleszkedjen az egyesület címerei közé mind megjelenésében, mind tartalmában. Az esetek nagy többségében ez abból áll, hogy elmeséled az ötletedet, ő elmeséli ezt hogyan lehetne megcsinálni, majd kezdődik az egyezkedés. A folyamat végén valószínüleg mindkét félnek le kell mondania valamiről ahhoz, hogy döntésre juthassanak.  Szóval készülj fel arra, hogy az amit most gondolsz az 90%, hogy nem a végleges formája a címerednek. Később egyébként ezt nem feltétlenül fogod bánni. Kérlek légy türelmes a heroldoddal, és engedd meg neki, hogy segítsen. Igyekszünk mi is türelmesen kommunikálni veletek, és megértetni a döntéseink okát.

 

Hogyan bánj a heroldoddal? 

Alapvetően tisztelettel, bár ez nem szokott probléma lenni. Jó ha megszervezel vele egy discord/zoom/telefonos meetinget, vagy akár személyes találkozót (post covid idején majd), ahol az alap elképzelést tisztázzátok. Érdemes a címerötletedről rövid leírás és rajzolt vázlatot is készítened. A legegyszerűbb firka is sok esetben egyértelműbbé teszi az elképzelésedet a Heroldi Kör számára. Legyél proaktív, próbálj előre kutatni, keresni példákat az ötledre. 

A fizikai megvalósításról röviden

Nyomtatás

Egyre több címerünk készül nyomtatással, ez esetben a nyomdát neked kell megkeresned. (érdeklődj olyan társaidtól, akik szintén nyomtatták, hogy hol csinálták) Ha ezt a módot választod, mindenképp figyelj majd a formátumra, amikor leadod a címert a nyomdának. A méretek egyezzenek meg az útmutatóban lévőkkel, felül hagyj helyet az oroszlánoknak. Ha lehet vektoros pdfben add majd le a nyomdának, hogy elkerüld a pixeles, elmosódott nyomatot. (ha ez neked mind kínai, akkor kérd meg grafikus ismerősödet, vagy a heroldi kört, hogy rajzolja meg a címeredet nyomtatás előtt)

Festés, vagy festetés

Az egyesületben páran vállalják, hogy megfestik a címeredet, természetesen ellenszolgáltatás fejében. Az ár változó, de általában kb. az alapanyag árát kérik csak el, nem rajtad fognak meggazdagodni. Hogy éppen kik vállalnak ilyesmit az változó, a heroldodtól kérdezd majd meg. Fontos, hogy időben kezd el a festés szervezését, ne hagyd az utolsó pillanatra! 

Ha meg tudod festeni magadnak, az persze a legjobb, mert még személyesebb lesz tőle a címer. Valószínüleg ez esetben tudod, hogy mit csinálsz, de azért pár alapelv: a vászon/anyag+festék kombó választása fontos. Próbáld meg előtte egy felesleges anyagdarabon tesztelni a festéket, mielőtt a véglegesen folyatod keresztül a fekete akrilt. Érdemes kinyomtatni/előrajzolni a címert, esetleg maszkolást használni papírból, ami segíti a minta átmásolását. A pajzs formája adott, mindenképp azt  a fajtát használd. Vízálló legyen a festék (bár ez gondolom fel sem merül kérdésként). Sok esetben a festés átüthet a túloldalra, én ezt úgy oldottam meg, hogy száradás után még egy réteg vásznat vartam rá hátulról, hogy eltakarjam. Bár senki se látná hátulról, de azért na. 

Összefoglalva az eddigieket

– A címervédés az egyesületben egy fun dolog, ne hagyd ki! 
– A herold nem harap, ő a barátunk, még ha fenyegetően szuszog, akkor is.
– Címer = blazon, azaz leírás. A képi megjelenítés majd ebből következik. 
– Régi egyesületi címerek: legacy skin, sajna lecsúsztál róla. 
– Érdekelnek a további részletek, és a “miért”-ek? Olvass utána a témának te is! Lent találsz pár linket, ami segít elindulni. 

Gyakran ismételt kérdések

Q: Tetszett a cikk de egy csomó kérdésem volna, hol kaphatok válaszokat? 

A: Keresd bármelyik heroldot e-mailben, vagy pedig szerdánként az online, discordos MU 2.0-ban rendelő rezidens heroldot. (jelen esetben ez én vagyok)

Q: Akkor is védhetek címert, ha nem schollerezek?
A: Amennyiben legalább scholler 1-el rendelkezel, igen.

Q: Lehet papagáj a címeremen? 
A: Alapvetően semmilyen “újvilági” állat nem szerepelhet a címereden, növények és rovarok esetében kicsit engedékenyebbek vagyunk. Mindenesetre, ha korabeli címer példájával tudod bizonyítani a papagájt (vagy bármilyen állatot), akkor természetesen meggyőzhetőek vagyunk. 

Q: Mennyi idő mire elfogad a kör egy címert? 
A: Ez nagyrészt a Heroldi Kör elfoglaltságától és az időszűkétől függ. Alapvetően érdemes minél előbb elkezdeni, mert tábor előtt egy-két hónappal már nagy szokott lenni a tömeg. 

Q: Mikor érdemes elkezdeni gondolkodni a címeremen?
A: Hát mondjuk most. Amúgy akkor is elkezdhetsz rajta filozni, ha idén nem tervezed megvédeni, legalább több idő marad egyeztetni a heroldoddal, és kidolgozni egy olyan megoldást, ami mindkettőtöknek megfelel.  

Q: Kit kell keresnem, ha címert akarok védeni? 
A: Az edzésedhez tartozó heroldot, vagy a főheroldot. Ha bizonytalan vagy abban, hogy kik ezek, írj nyugodtan emailt egy oktatónak, és útbaigazít.

Q: Mennyi idő egy címer elkészítése/kivitelezése? 
A: Ez nagyban függ a technológiától. Ha nyomtattatod, akkor jellemzően gyorsabb, ledaástól számított pár munkanap. Ha festeted valakivel, akkor mindenképp időben jelezd neki ezt a szándékodat, hogy biztosan elkészüljön a táborig. Ha magadnak fested, akkor pedig csak tőled függ.

Q: Tetszik ez a címeres móka, de nincs semmilyen címerötletem, ilyenkor mi a teendő?
A: Keress egy szimpatikus heroldot, akivel elbeszélgetsz, és ő utána ajánl neked címert. Kicsit olyan, mint régen az adományozás: te mesélsz magadról, és ő keres olyan szimbólumokat, amikkel ezt leírhatja. 

Q: Van egy tök jó címerötletem, de semmilyen szinten nem tudom lerajzolni, nekem még a paint is magas. Mit tehetek? 
A: Semmi baj. Keresd meg a Heroldi Kört, van közöttük pár grafikai képeséggel (és programismerettel) megáldott egyén, aki szívesen segít neked vizualizálni a címerötletedet. 

Hasznos oldalak, linkek

A 2020-as AE címerkészítési útmutató, ami jelenleg tartalmaz minden információt, ami fontos lehet itt találod.

Itt pedig megtalálod a címergyűjteményt, ha körbe szeretnél nézni a korábbi címerek között.

Ha pedig mélyebben érdekel a téma, ajánlom, hogy olvass bele András Bálint FS dolgozatába, melyet itt megtalálsz.

http://www.fleurdelis.com/symbolism.htm  (szimbólumtár)
http://mistholme.com/?type=monsters (példák korabeli címerképekre, leírásokkal)
http://heraldicart.org/  (gyűjtemény középkori ábrázolásokból)
https://www.heraldryclipart.com/m24learnpop.html (itt is van egy csomo extra infó, szimbolumtár, ilyesmi)
https://www.heraldry-wiki.com/heraldrywiki/wiki/Heraldry_of_the_world  (ez inkább akkor lehet hasznos, ha címerpéldákat keresel)

Sajnos a fenti oldalakhoz szükséged lesz minimális angol nyelvtudásra, vagy gugli fordító ismeretére.

Tags: No tags

Comments are closed.